ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรมของหน่วยงาน

ขอเชิญประกวดกลอนแปด เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๒๕๖๓

... read more

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ร่วมปฏิบัติงานคัดกรองตามมาตรฐานการป้องกันการระบาดโรค COVID-19

... read more

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองม่วง เทศบาลเมืองชุมเห็ด จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้จังหวัดบุรีรัมย์

... read more

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำทีมโดย ผู้อำนวยการสำนักฯ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑)

... read more

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลชุมเห็ด (วัดหนองไผ่น้อย) เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้จังหวัดบุรีรัมย์

... read more

วันที่ ๒๖ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมสภาศิลปะและวัฒนธรรม กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖ ณ โรงแรม Kantary จังหวัดนครราชสีมา

... read more

uporn.icu youporn.red redrube.mobi