.

งานภายในสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้

หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการวิจัย อพ.สธ. มรดกภูมิปัญญาอีสานใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรมของหน่วยงาน

โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้

... read more

โรงเรียนอนุบาลธีรา จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้

... read more

วันที่ ๒๕ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ผู้อำนวยการสำนักฯ เข้าร่วมมหกรรมศิลปวัฒนธรรมโคราช

... read more

วันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ผู้อำนวยการสำนักฯ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรีในงาน “มหกรรมโปงลาง แพรวาและงานกาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์”

... read more

วันที่ ๑๘ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ผู้อำนวยการสำนักฯ และรองผู้อำนวยการสำนักฯ เข้าร่วมประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ ณ จังหวัดเชียงราย

... read more

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต

... read more

uporn.icu youporn.red redrube.mobi