ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรมของหน่วยงาน

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต

... read more

โครงการวันราชภัฏ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์

... read more

โรงเรียนเพลินพัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้จังหวัดบุรีรัมย์

... read more

โครงการ “วันพ่อแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์

... read more

ประกาศผล การประกวดบทประพันธ์กลอนแปด วันพ่อแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

... read more

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมสภาศิลปะและวัฒนธรรม กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดเลย

... read more

uporn.icu youporn.red redrube.mobi