ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรมของหน่วยงาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองม่วง เทศบาลเมืองชุมเห็ด จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้จังหวัดบุรีรัมย์

... read more

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำทีมโดย ผู้อำนวยการสำนักฯ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑)

... read more

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลชุมเห็ด (วัดหนองไผ่น้อย) เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้จังหวัดบุรีรัมย์

... read more

วันที่ ๒๖ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมสภาศิลปะและวัฒนธรรม กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖ ณ โรงแรม Kantary จังหวัดนครราชสีมา

... read more

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ร่วมปฏิบัติงานคัดกรองตามมาตรฐานการป้องกันการระบาดโรค covid-19

... read more

โครงการสืบสาน อนุรักษ์ ต่อยอดภูมิปัญญาทอผ้าพื้นบ้านอีสานใต้และนิทรรศการผ้าทอพื้นบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น – ๑๗.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศิวาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

... read more

uporn.icu youporn.red redrube.mobi