ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรมของหน่วยงาน

โครงการวันราชภัฏ วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์

... read more

โครงการเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา วันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ลานพระสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

... read more

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ตำบลบัวทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้

... read more

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ตำบลบัวทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้

... read more

สำนักงานเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้

... read more

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

... read more


ข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

ข่าวสารล่าสุดจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

uporn.icu youporn.red redrube.mobi