ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรมของหน่วยงาน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ นำนักศึกษา จำนวน ๕๗ คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้

... read more

ภาพกิจกรรม โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

... read more

ขอเชิญชวน เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

... read more

เอกสารไฟล์ดาวน์โหลด

เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆที่ใช้ในหน่วยงานและมหาวิทยาลัย