ข่าวประชาสัมพันธ์

กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานต่างประเทศนำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Hue University of Foreign Languages ประเทศเวียดนาม จำนวน ๓๖ คน เข้าชมศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้

วันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.

กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานต่างประเทศนำนักศึกษาแลกเปลี่ยน

จาก Hue University of Foreign Languages ประเทศเวียดนาม จำนวน  ๓๖ คน เข้าชมศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้

เรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่สำัญของจังหวัดบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้