ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม วันวิสาขบูชา วันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา วันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการนี้มีการรับฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ในหัวข้อ “ทำงานอย่างไร  ให้มีความสุข ในยุคไทยแลนด์ 4.0”แสดงพระธรรมเทศนา โดย  พระครูปริยัติธรรมนิเทศก์ (ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดกลางพระอารามหลวง จังหวัดบุรีรัมย์) และพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต

แชร์ข่าวนี้