ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเทศเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ด้วยเทศเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา มีโครงการทัศนศึกษาดุงานและเยี่ยมชมแหล่งการเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้จังหวัดบุรีรัมย์ วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561

แชร์ข่าวนี้