ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม นำนักเรียนเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวน ๒๘๐ คน

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความประสงค์จะนำคณะครู จำนวน ๕ คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑ – ๑/๗ จำนวน ๒๘๐ คน เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ เพื่อเสริมความรู้ในกิจกรรมการเรียนรู้ รักษ์บุรีรัมย์ เพือการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคมวัฒนธรรม ของจังหวัดบุรีรัมย์ และอีสานใต้

แชร์ข่าวนี้