ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ขอขอบคุณภาพโดย งานประชาสัมพันธ์

แชร์ข่าวนี้