ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีทำบุญฉลองสัญญาบัตร พัดยศ พระราชาคณะชั้นเทพ “พระเทพปริยัตยาจารย์ ดร.” วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ พระอุโบสถ วัดกลาง พระอารามหลวง จังหวัดบุรีรัมย์

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน

ร่วมพิธีทำบุญฉลองสัญญาบัตร พัดยศ

พระราชาคณะชั้นเทพ

“พระเทพปริยัตยาจารย์ ดร.”

เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ , เจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๙ น.

ณ พระอุโบสถ วัดกลาง พระอารามหลวง จังหวัดบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้