ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา และเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๔ และ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา และเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๓

ในวันที่ ๔ และ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ตามกำหนดการดังนี้

แชร์ข่าวนี้

uporn.icu youporn.red redrube.mobi