ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และประชาชนที่สนใจ

เข้าร่วมโครงการเวียนเทียนเนื่องใน “วันมาฆบูชา”  ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๓๐ น.

ณ ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เวลา ๑๘.๓๐ น.            –  ลงทะเบียนเข้าร่วมงานพร้อมเพรียงกัน  ณ บริเวณลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เวลา  ๑๘.๔๕ น.          –  ร่วมกันสวดมนต์ เจริญภาวนา  สมาธิ และรับฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในวัมาฆบูชา

ในหัวข้อ  “ถึงตัวต้องห่างไกล แต่ใจไม่ห่างธรรม”

โดย พระครูปริยัติธรรมนิเทศ ดร.  (ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดกลางพระอารามหลวง จังหวัดบุรีรัมย์)

–  พิธีเวียนเทียน

เวลา ๒๐.๐๐ น.            – เสร็จพิธี  และร่วมบันทึกภาพ

———————————————————————————-

หมายเหตุ   : เชิญชวนแต่งกายด้วยชุดขาว  เสื้อขาว

: ทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดเตรียม ดอกไม้ ธูป เทียน ให้ท่านบริจาคตามกำลังศรัทธา

: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โทร. ๐๔๔-๖๑๑๒๒๑ ต่อ ๗๖๐๑

แชร์ข่าวนี้

uporn.icu youporn.red redrube.mobi