ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครูข้าราชการบำนาญ โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก จำนวน ๑๔ คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้

วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

คณะครูข้าราชการบำนาญ โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก 

จำนวน ๑๔ คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้

แชร์ข่าวนี้