ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะคุณครูและนักเรียน โรงเรียนสินรินทร์วิทยา จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๒๕๒ คน เข้าศึกษาดูงานศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้จังหวัดบุรีรัมย์

วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๔๐ น.

คณะคุณครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๒ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๒๕๒ คน

เข้าศึกษาดูงานศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้จังหวัดบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้