ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เข้าศึกษาดูงานนิทรรศการภายในศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ ประกอบด้วยคณาจารย์ ศิลปิลระดับนานาชาติ เข้าร่วมชมศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้กว่า 50 คน จาก 15 ประเทศ โดยสำนักศิลปวัฒนธรรม ได้จัดวิทยากรเพื่อให้ความรู้และนำชมศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้

แชร์ข่าวนี้