ข่าวประชาสัมพันธ์

คณาจารย์ และนักศึกษา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑๕๐ คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้

วันพฤหัสบดีที่  ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.

คณาจารย์ และนักศึกษา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จังหวัดนครปฐม  จำนวน  ๑๕๐ คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้

แชร์ข่าวนี้