ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านรุน ตำบลบัวทอง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๓๗ คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้จังหวัดบุรีรัมย์

วันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.

 คุณครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านรุน ตำบลบัวทอง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน  ๓๗ คน

เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้จังหวัดบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้