ข่าวประชาสัมพันธ์

งานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 12 ตุลาคม 2561

ด้วยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เล็งเห็นความสำคัญในกิจกรรมน้อยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมวิชชอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้แสดงความจงรักภักดีและสำนัก

แชร์ข่าวนี้