ข่าวประชาสัมพันธ์

นักท่องเที่ยวชาวไต้หวัน จำนวน ๗ คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๑๕ – ๑๖.๓๐ น. 

นักท่องเที่ยวชาวไต้หวัน จำนวน ๗ คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้จังหวัดบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้