ข่าวประชาสัมพันธ์

นายเชาว์ การวิชา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมพิธีเปิด “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเก่า)

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๐๐ น.

นายเชาว์  การวิชา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ร่วมพิธีเปิด “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ณ บริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเก่า) 

แชร์ข่าวนี้