นิทรรศการชั้นบน

นิทรรศการชั้นบน ประกอบด้วย

๑. ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายใต้ยอดปรางค์ เป็นภาพกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีสิบสองเดือนหรือ ฮีตสิบสองของชาวอีสานใต้โดยเน้นประเพณีอีสานใต้

๒. นิทรรศการช้างกับส่วย แสดงอุปกรณ์และเครื่องมือจับช้างป่า เครื่องประกอบพิธีกรรมของหมอช้าง เช่น ศาลปะกำ หนังปะกำ เครื่องรางของขลัง เป็นต้น รวมทั้งภาพเกี่ยวกับการคล้องช้างและชีวิตของช้าง

๓. นิทรรศการศาสนาและความเชื่อ ประกอบด้วยพระพุทธรูปหิน พระพุทธรูปและเทวรูปสำริด

๔. นิทรรศการผ้ากับวิถีชีวิต จัดแสดงผ้าซึ่งเป็นผลงานและฝีมือของชาวอีสานใต้ โดยเฉพาะผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ คือ ผ้าซิ่นตีนแดง นอกจากนั้นยังแสดงลายผ้า เช่น ลายมัดหมี่ชนิดต่างๆ และผ้าประเภทต่างๆ ที่ใช้ในพิธีกรรม

๕. ห้องเตาเผาและเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์ แสดงเตาเผาจำลองจากรูปแบบของเตาเผาบ้านกรวด จัดแสดงผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ จากเตาเผาบ้านกรวดและบริเวณใกล้เคียง

๖. นิทรรศการแสดงวิถีกลุ่มชาติพันธ์ 4 เผ่าพื้นเมือง ซึ่งประกอบด้วย ไทยลาว ไทยเขมร ไทยส่วย และไทยโคราช

๗. นิทรรศการห้องประวัติศาสตร์บุรีรัมย์ แสดงถึงบุรีรัมย์ก่อนประวัติศาสตร์ และการก่อตั้งจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งแต่สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช) เสด็จเดินทัพผ่านมาและได้เริ่มก่อตั้งเมืองแปะ จนมาเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งนิทรรศการบุคคลสำคัญในจังหวัดบุรีรัมย์

๘. ประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผานูนต่ำ แสดงการประชุมไพร่ฟ้าประชาชนของสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกในคราวยกทัพมาปราบอริราชศัตรู และทรงบัญชาการจัดตั้งเมืองแปะ ขึ้นมาเป็นหัวเมืองอีกแห่งหนึ่ง

๙. นิทรรศการเครื่องมือล่าดักจับสัตว์

uporn.icu youporn.red redrube.mobi