นิทรรศการชั้นล่าง

นิทรรศการชั้นล่าง ประกอบด้วย

๑. นิทรรศการภาพแสดงเครื่องเคลือบพันปีอำเภอบ้านกรวด ภาพปราสาทเขาพนมรุ้ง ภาพผ้าไหมบุรีรัมย์

๒. นิทรรศการแหล่งที่ตั้งชุมชนโบราณของจังหวัดบุรีรัมย์และนิทรรศการโบราณวัตถุสมัยต่างๆ เช่น สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยทวารวดีและสมัยลพบุรี เป็นต้น

๓. นิทรรศการภูมิศาสตร์ แสดงสภาพภูมิศาสตร์บริเวณอีสานใต้และจังหวัดบุรีรัมย์ แสดงการเกิดและที่ตั้งของภูเขาไฟ รวมทั้งแร่ธาตุที่พบในจังหวัดบุรีรัมย์ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๔. นิทรรศการโครงกระดูกช้าง ของชาวส่วย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

๕. ห้องสมุดทางวัฒนธรรมและศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น ประกอบด้วยสิ่งตีพิมพ์ และสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วรรณกรรม โบราณวัตถุและวัตถุทางวัฒนธรรมต่างๆ เพื่อให้ความรู้ และข้อมูลแก่ผู้ที่เข้ามาศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อหาข้อมูลพื้นฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนได้รวบรวมข้อมูลท้องถิ่นต่างๆ เอาไว้ด้วย

๖. ห้องจำหน่ายของที่ระลึก จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านประเภทต่างๆ หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณและวัฒนธรรม เป็นต้น

๗. ห้องคลังโบราณวัตถุและวัตถุทางวัฒนธรรมที่รอตั้งแสดงในโอกาสต่อไป

๘. นิทรรศการว่าวอีสานใต้  อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

uporn.icu youporn.red redrube.mobi