นิทรรศการยุคหิน

นิทรรศการยุคหิน

ขวานฟ้า

ลักษณะ : การนำมาผูกติดกับด้ามไม้ และใช้เถาวัลย์ หรือหวายพันให้แน่น ใช้เป็นขวานสำหรับตัดต้นไม้ หรือใช้เป็นเครื่องมือในการขุดดินหาเผือกมัน หรือทำกสิกรรม เป็นต้น ขวานรูปแบบนี้จะมีลักษณะคล้ายกับขวานในปัจจุบัน

 

ขวานหินขัด

 แบบศิลปะ/อายุสมัย : สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุราว ๓,๕๐๐ – ๒,๕๐๐ ปีมาแล้ว

วัสดุ : หินทราย

ประวัติ : พบที่บ้านเพี้ยสุข ตำบลราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ลักษณะ : ขวานหินขัดไม่มีบ่า สำหรับใช้งานในลักษณะสับตัด เป็นเครื่องมือที่พบมากในแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ สมัยสังคมเกษตรกรรมระยะแรก

Style/Origin : Prehistoric period, 1,500 – 500 B.C.

Material : Sandstone

Provenance : Ban Peasuk, Ram sub-district, Mueang district, Surin Province

Nature : Polished Stone Axes were used for chopping and cutting, and were mostly found in the early peasant communities of the Prehistoric period (1,500 – 500 B.C.)

 

uporn.icu youporn.red redrube.mobi