นิทรรศการ 360 องศา

วิธีการเข้าชมนิทรรศการ 360 องศา สามารถเข้าชมนิทรรศการด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

  1. ถ้าต้องการเคลื่อนที่ไปรอบๆ ให้วางเคอร์เซอร์ในทิศทางที่ต้องการไป เคอร์เซอร์จะกลายเป็นลูกศรแสดงทิศทางที่คุณจะไป
  2. หากต้องการมองไปรอบๆ ให้คลิกและลากเมาส์ของคุณไปในทิศทางที่ต้องการ และยังสามารถใช้ลูกศรในคีบอร์ดทางซ้ายและขวา หรือใช้ไอคอนเข็มทิศได้ด้วย
  3. เมื่อต้องการซูมเข้าหรือออก ให้เลื่อนเมาส์ลูกกลิ้งปุ่มกลางเม้าส์ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ + และ ที่อยู่ใต้เข็มทิศ หรือกด + และ ที่คีบอร์ด
  4. หากต้องการปรับมุมมองให้ตั้งขึ้นทางทิศเหนือ ให้ไปที่ด้านขวาล่างแล้วคลิกเข็มทิศ

บริเวณพื้นที่ลานศิลาแลง หน้าข้างทิศเหนืออาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

นิทรรศการช้างโบราณ นิทรรศการช้างกับส่วย
นิทรรศการจิตรกรรมฮีต ๑๒ นิทรรศการเตาเผาจำลอง เครื่องเคลือบบุรีรัมย์
นิทรรศการวิถีชีวิตชาติพันธุ์ส่วย นิทรรศการวิถีชีวิตชาติพันธุ์ลาว
นิทรรศการวิถีชีวิตชาติพันธุ์เขมร นิทรรศการวิถีชีวิตชาติพันธุ์ไทยโคราช
uporn.icu youporn.red redrube.mobi