ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผล การประกวดบทประพันธ์กลอนแปด วันพ่อแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศผล การประกวดบทประพันธ์กลอนแปด
วันพ่อแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. นายอภิชัย อุทัยแสง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
๒. นายรณชัย หวังกวดกลาง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
๓. นายศุภกร ปัญญายิ่ง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓
๔. นางสาวพัชริดา สร้อยสนธ์
รางวัลชมเชย

พิธีมอบเกียรติบัตร ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดบทประพันธ์กลอนแปด
ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

แชร์ข่าวนี้

uporn.icu youporn.red redrube.mobi