ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเครือข่ายสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย

ประชุมกรอบการทำงานกลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยประจำปีงบประมาณ 2562 การหารือแนวนทางการพัฒนาพื้นที่และอาสาสมัครด้านการท่องเที่ยวชุมชน

แชร์ข่าวนี้