ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมประชุมภาคีเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

ผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมประชุมภาคีเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๗-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยการประชุมครั้งนี้ทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เสนอโครงการเพื่อพัฒนาสำนักศิลปะและวัฒนธรรมในด้านต่างๆ ด้วย

แชร์ข่าวนี้