ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน ๔๖ รูป ในงานวันราชภัฏ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้