ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ วันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑

ภาพบรรยากาศงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ วันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต เวทีราชภัฏภิรมย์ การทำบุญเลี้ยงพระ ณ ห้องประชุมศิวาลัย และการประกวดนางสงกรานต์ ๑๒ ราศี ดำเนินงานโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้