ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๑๘ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ผู้อำนวยการสำนักฯ และรองผู้อำนวยการสำนักฯ เข้าร่วมประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ ณ จังหวัดเชียงราย

ดร.ธนพล  ตีรชาติ  ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโศก  ไทยจันทรารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เข้าร่วมการประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๔

ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมทีค การ์เด้น สปารีสอร์ท  จังหวัดเชียงราย

แชร์ข่าวนี้

uporn.icu youporn.red redrube.mobi