ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ร่วมปฏิบัติงานคัดกรองตามมาตรฐานการป้องกันการระบาดโรค COVID-19

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสภามหาวิทยาลัย
ได้ร่วมปฏิบัติงานคัดกรองตามมาตรฐานการป้องกันการระบาดโรค covid-19

แชร์ข่าวนี้

uporn.icu youporn.red redrube.mobi