ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ผู้อำนวยการสำนักฯ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรีในงาน “มหกรรมโปงลาง แพรวาและงานกาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์”

อาจารย์ ดร.ธนพล  ตีรชาติ  ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางในงาน “มหกรรมโปงลาง แพรวาและงานกาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์”

ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า)  อำเภอเมือง จังหวักาฬสินธุ์

แชร์ข่าวนี้

uporn.icu youporn.red redrube.mobi