ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ร่วมปฏิบัติงานคัดกรองตามมาตรฐานการป้องกันการระบาดโรค covid-19

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสภามหาวิทยาลัย
ได้ร่วมปฏิบัติงานคัดกรองตามมาตรฐานการป้องกันการระบาดโรค covid-19

แชร์ข่าวนี้

uporn.icu youporn.red redrube.mobi