ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๒๕ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ผู้อำนวยการสำนักฯ เข้าร่วมมหกรรมศิลปวัฒนธรรมโคราช

อาจารย์ ดร.ธนพล  ตีรชาติ  ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เข้าร่วมมหกรรมศิลปวัฒนธรรมโคราช “เต๊อะเติน เพลินภูมิ”

ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แชร์ข่าวนี้

uporn.icu youporn.red redrube.mobi