ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๒๖ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมสภาศิลปะและวัฒนธรรม กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖ ณ โรงแรม Kantary จังหวัดนครราชสีมา

อาจารย์ ดร.ธนพล  ตีรชาติ  ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เข้าร่วมการประชุมสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖ 

จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ  โรงแรม Kantary Hotel Korat จังหวัดนครราชสีมา 

ช่วงบ่าย ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓  ร่วมทัศนศึกษาชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านยวน นครจันทึก (หมู่บ้านไทยวน) อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

และ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ร่วมทัศนศึกษาประวัติศาสตร์และแผนที่ย้อนอดีตเมืองโคราช ณ บ้านเสมาลัย และตัวเมืองโคราช

แชร์ข่าวนี้

uporn.icu youporn.red redrube.mobi