ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมสภาศิลปะและวัฒนธรรม กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดเลย

ดร.ธนพล  ตีรชาติ  ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เข้าร่วมการประชุมสภาศิลปะและวัฒนธรรม กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม

ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓  ณ จังหวัดเลย

แชร์ข่าวนี้

uporn.icu youporn.red redrube.mobi