ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองม่วง เทศบาลเมืองชุมเห็ด จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

คณะคุณครู และนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองม่วง เทศบาลเมืองชุมเห็ด จังหวัดบุรีรัมย์

รวมจำนวน ๔๘ คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้จังหวัดบุรีรัมย์

โดย นางสาวพิชชาพร  วงศ์คำ และนางสาวเสาวลักษณ์  กอนรัมย์ เป็นผู้นำชมสถานที่และแนะนำให้ความรู้

แชร์ข่าวนี้

uporn.icu youporn.red redrube.mobi