ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้

ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้

ตั้งอยู่ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ถ.จิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐
Telephone :   ๐ ๔๔๖๑ ๑๒๒๑ ต่อ ๗๖๐๐ ,๗๖๐๑
Fax : ๐ ๔๔๖๑ ๒๘๕๘ 
Email : culture@bru.ac.th

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ – วันอาทิตย์   เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

uporn.icu youporn.red redrube.mobi