ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร เข้าชมศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

นักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร จำนวน 90 คน ขอเข้าชมศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 ในการนี้คุณกิติสา วงศ์คำ เป็นวิทยากรในการนำชม และให้ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมอีสานใต้ และได้รับความสนใจเป็นอย่างดี

แชร์ข่าวนี้