ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับบริษัท Redstage Entertainment และ กลุ่มแชร์ข่าวบุรีรัมย์ กำหนดจัดรับสมัครนักแสดง “ขาเลาะเซราะกราว” จำนวนมาก ไม่จำกัดเพศ อายุ และประสบการณ์ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับบริษัท Redstage  Entertainment และ กลุ่มแชร์ข่าวบุรีรัมย์

กำหนดจัดรับสมัครนักแสดง “ขาเลาะเซราะกราว” จำนวนมาก ไม่จำกัดเพศ อายุ และประสบการณ์

ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสิริวิทยากร อาคาร ๑๙ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมศิวาลัย ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้