ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ “ถวายเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา” วันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัดอิสาณ จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และบุคคลภายนอก

         เข้าร่วมโครงการ “ถวายเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา”        

   วันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ วัดอิสาณ จังหวัดบุรีรัมย์

เวลา ๐๗.๓๐ น.                      – ตั้งต้นเทียนพรรษา พร้อมรถขบวนแห่ ณ หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เวลา ๐๘.๐๐ น.                      – เคลื่อนขบวนแห่เทียนพรรษาไปยัง วัดอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เวลา ๐๘.๓๐ น.                     – ขบวนแห่เทียนพรรษา รอบอุโบสถ

เวลา ๐๙.๐๐ น.                     – ประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา

เวลา ๑๐.๐๐ น.                     – เสร็จพิธี

 

หมายเหตุ : เชิญชวนแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพ

แชร์ข่าวนี้