ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชวนเข้าร่วม โครงการ “เวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา” วันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ขอเชิญชวนเข้าร่วม โครงการ “เวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา”

วันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ณ บริเวณลานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เวลา ๑๗.๐๐ น.                    – สาธุชนพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณลานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เวลา ๑๘.๐๐ น.                   – ร่วมกันสวดมนต์ เจริญภาวนา สมาธิ และรับฟังพระธรรมเทศนา

– พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

เวลา ๒๐.๐๐ น.                   – เสร็จพิธี

 

หมายเหตุ : เชิญชวนแต่งกายด้วยชุดขาว เสื้อขาว

: ทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดเตรียม ดอกไม้ ธูป เทียน ให้ท่านบริจาคตามกำลังศรัทธา

แชร์ข่าวนี้