ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดงานวันมาฆบูชา ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดงานวันมาฆบูชา โดยมีการแสดงพระธรรมเทศนา ในหัวข้อ “ธรรมะวัยใส ยุคไทยแลนด์ ๔.๐” แสดงธรรมโดย พระครูวินัยธรชาติ กิตฺติธโร และมีการเวียนเทียนรอบองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. ณ ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้