ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ทอด ณ วัดเจดีย์ทราย บ้านหนองเกียบ ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ ๑๓ – ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

แชร์ข่าวนี้