ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการวันราชภัฏ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กำหนดจัดโครงการวันราชภัฏ

 เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานนามแก่วิทยาลัยครู ทุกแห่งว่า “สถาบันราชภัฏ” อันเป็นศักดิ์และศรีของชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เวลา ๐๗.๐๐ น.              พิธีสงฆ์และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณหน้าหอประชุมวิชชาอัตศาสตร์

เวลา ๐๘.๓๐ น.                พิธีวันราชภัฏ ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

 

การแต่งกาย   อาจารย์   : ชุดปกติขาว

เจ้าหน้าที่ : ชุดปกติขาว หรือชุดผ้าไทยสีเหลือง

นักศึกษา : ชุดนักศึกษา (พิธีการ)

แชร์ข่าวนี้

uporn.icu youporn.red redrube.mobi