ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสืบสาน อนุรักษ์ ต่อยอดภูมิปัญญาทอผ้าพื้นบ้านอีสานใต้และนิทรรศการผ้าทอพื้นบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น – ๑๗.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศิวาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับคณะและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ

กำหนดจัดโครงการสืบสาน อนุรักษ์ ต่อยอดภูมิปัญญาทอผ้าพื้นบ้านอีสานใต้และนิทรรศการผ้าทอพื้นบ้านจังหวัดบุรีรัมย์

ในวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น – ๑๗.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมศิวาลัย และศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และประชาชน

ร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

และร่วมกันสืบสาน อนุรักษ์ ต่อยอดภูมิปัญญาทอผ้าพื้นบ้านอีสานใต้จังหวัดบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

uporn.icu youporn.red redrube.mobi