ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอีสานใต้ในประเทศ วันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2562 สถานที่ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ด้วยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเยาวชนนาฏศิลป์อาเชียน ครั้งที่ 6 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและวันอนุรักษ์มรดกไทย ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2562 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดกำแพงเพชร

แชร์ข่าวนี้

uporn.icu youporn.red redrube.mobi