ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา วันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ลานพระสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ได้จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ในวันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ณ ลานพระสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

uporn.icu youporn.red redrube.mobi