ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ ประเพณีลอยกระทง

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่ในการทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เล็งเห็นว่าควรให้มีการส่งเสริมและร่วมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามไว้ จึงได้กำหนดจัด โครงการ “ประเพณีลอยกระทง” ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ สวนรมบุรี อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมประเพณีลอยกระทง เป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม และเพื่อกาเผยแพร่พระพุทธศาสนา ให้คงอยู่สืบต่อไป

แชร์ข่าวนี้

uporn.icu youporn.red redrube.mobi