ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ “วันพ่อแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการ “วันพ่อแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๓

ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์

ภายในโครงการมีกิจกรรม ดังนี้

เวลา ๐๘.๓๐ น.           –  ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน “วันพ่อแห่งชาติ”

เวลา ๐๙.๐๐ น.           – ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณงาน

– พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จากตัวแทนหน่วยงาน (ตามลำดับ)

– ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

– ประธานในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

– ประธานในพิธีอ่านคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

– ประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมงาน ถวายบังคม

– ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร “พ่อดีศรีราชภัฏ” ประจำปี ๒๕๖๓

– ประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดแต่งคำประพันธ์กลอนแปด

– บันทึกภาพร่วมกัน

เวลา ๑๐.๐๐ น.          – เสร็จพิธี

แชร์ข่าวนี้

uporn.icu youporn.red redrube.mobi