ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี แหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสคร์ และงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม  ค่ายวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ และศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสคร์ คณิตศาสตร์ เทคโนยี และสิ่งแวดล้อม มัธยมศึกษาตอนต้น ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีัีรัมย์ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

แชร์ข่าวนี้

uporn.icu youporn.red redrube.mobi