ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านสูงเนิน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

โรงเรียนบ้านสูงเนิน มีความประสงค์จะขออนุญาตนำนักเรียนเข้าชมศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ ในโครงการศึกษาแหล่งเรียนรุู้นอกสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ในการไปครั้งนี้มีนักเรียนช้ั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 จำนวน 30 คน มีครูควบคุม 6 คน โดยมี นางน้ำน้อย เดสูงเนิน เป็นผู้ควบคุมไปเพื่อทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ดังกล้าว ในโอกาสนี้โรงเรียนขอความอนุเคราะห์เช้าชมศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้

แชร์ข่าวนี้

uporn.icu youporn.red redrube.mobi