ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม เข้าศึกษาดูงานศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูงานนิทรรศการภายในศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ ประกอบด้วยคณะครู นักเรียน จำนวน ๔๒ คน โดยสำนักศิลปวัฒนธรรม ได้จัดวิทยากรเพื่อให้ความรู้และนำชมศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้

แชร์ข่าวนี้